Đội ngũ nhân sự

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Trưởng phòng: ThS. Phạm Thanh An

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Doãn Hiếu

Nhân viên:


               1. CV. Nguyễn Tiến Anh

               2. CV. Phạm Hà Anh

               3. CV. Nguyễn Quốc Binh

               4. CV. Lê Nhất Linh

               5. CV. Trần Ngọc Minh

               6. CV. Nguyễn Văn Thịnh

               7. CV. Trần Xuân Tưởng  

               8. CV. Vũ Xuân Sang

               9. CV. Nguyễn Thị Huỳnh Uyên