Thông báo cập nhật thông tin và upload hình ảnh làm thẻ sinh viên DDHCQ K33, CLC K5, Liên thông K17 và VLVH các khóa nhập học đợt 2 năm 2017

08:07 17/01/2018


02_thong_bao_cap_nhat_thong_tin_sv_k33_1-08_06_16_185.jpg