Thông báo về việc đổi tên miền của email từ @buh.edu.vn sang @hub.edu.vn

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi tên miền từ buh.edu.vn sang tên miền hub.edu.vn, được sự phê duyệt của Thầy Hiệu trưởng, Phòng Quản lý CNTT đã từng bước chuyển đổi hệ thống tên miền website trường, website các đơn vị và email của toàn bộ các đơn vị, email của toàn bộ cán bộ viên chức nhà trường từ miền @buh.edu.vn sang miền @hub.edu.vn.

Thông báo nhận thẻ sinh viên

Phòng Quản lý công nghệ thông tin thông báo danh sách nhận thẻ sinh viên đối với các bạn sinh viên làm lại thẻ: